МБС-ын байгууллагын тоо, хичээлийн жилээр

Author

VETP

Publication Date

2017-08-18

Category

МБС-ын статистик

  • МБС-ын байгууллагын тоо
  • Үүнээс: Төрийн өмчийн

Эх үүсвэр

Үндэсний Статистикийн Газар