МБСБайгууллагын суралцагчид, сургалтын ангилалаар, 2016-2017 он

Author

VETP

Publication Date

2017-08-19

Category

МБС-ын статистик

  • Техникийн боловсрол
  • Мэргэжлийн боловсрол
  • Мэргэжлийн сургалт

Эх үүсвэр:

Үндэсний Статистикийн Хороо