Mэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад тоног төхөөрөмж нийлүүлэх хөтөлбөр

Оюу Толгой ХХК-аас Мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудад тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

Байршил

Улаанбаатар, Эрдэнэт, Даланзадгад, Дархан, Чойр

Төсөв

$2.4 сая USD

Хамтрагч байгууллагууд

Монгол Улсын Засгийн газар; Боловсрол, Шинжлэх ухааны Яам; Хөдөлмөрийн Яам

Хэрэгжүүлэх байгууллаг

Оюу Толгой ХХК

Ерөнхий мэдээлэл

Монгол улсын Засгийн Газрын МБС-ын салбарыг хөгжүүлэх зорилтод дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Оюу Толгой ХХК МБС-ын зарим байгууллагын хуучирсан тоног төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх ажилд хөрөнгө оруулалт хийхээр шийдвэрлэсэн.

Зорилт

Энэхүү хөтөлбөр нь шинээр баригдсан болон шинэчлэн засварласан МБС-ын төвүүдэд орчин үеийн шаардлагад нийцсэн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, хуучирсан тоног төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх зорилготой.

Үр дүн

Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан, Чойр, Даланзадгад дахь таван МБС-ын байгууллагын барилгад өргөтгөл хийх, сургалтын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх.

Status: Closed

Бид танд хэрхэн туслах вэ?

Бидний оффистой холбогдож эсвэл санал хүсэлтээ онлайнаар илгээнэ үү.