Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэхТөслийн код: L3243-MON (SF)

Байршил

Баруун, Хангайн, Төвийн, Зүүн, Улаанбаатар

Төсөв

$25 сая ам.доллар

Хамтрагч байгууллагууд

Азийн хөгжлийн банк

Хэрэгжүүлэх байгууллаг

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам; Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Ерөнхий мэдээлэл

хамааралгүй

Зорилт

Хөдөө аж ахуй, барилга, зам тээврийн салбарт хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн мэргэжлийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлсэнээр МБСБ-ыг төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг  дээшлүүлэхэд чиглэнэ.

Үр дүн

Хөдөө аж ахуй, зам тээвэр, барилгын салбарт хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн МБС-ын тогтолцоо бүрдэж бэхжинэ.

Status: Active

Бид танд хэрхэн туслах вэ?

Бидний оффистой холбогдож эсвэл санал хүсэлтээ онлайнаар илгээнэ үү.