Трансвест Монгол ХХК сургалтын институт

Техникийн ур чадварын олон улсад магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээ авахын тулд мэргэжилтэй болон мэргэжилгүй ажилчдад зориулан сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалтын институтыг байгуулах

Байршил

Улаанбаатар

Төсөв

$5 сая ам.доллар

Хамтрагч байгууллагууд

Монгол Улсын Засгийн Газар; Хөдөлмөрийн яам

Хэрэгжүүлэх байгууллаг

Трансвест Монгол ХХК

Ерөнхий мэдээлэл

Олон улсын үйлдвэрлэлийн стандартын шаардлагыг хангах, дэлхийн зэрэглэлийн техникийн сургалт явуулахын тулд Трансвест Монгол ХХК нь өөрсдийн ажилтан албан хаагч хийгээд гол үйлчлүүлэгчиддээ зориулан 4 жилийн мэргэжлийн сургалтын цогц хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлсэн.

Зорилт

Гол зорилго нь салбарын шаардлагад нийцсэн, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээний мэргэжлийн сургалтыг Монголд бий болгох.

Үр дүн

Уг төслийн үр дүн нь 2018 он гэхэд 250 гаруй бүрэн мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, 400 гаруй ажилтанг олон улсын сургалтанд хамруулах юм.

Status: Closed

Бид танд хэрхэн туслах вэ?

Бидний оффистой холбогдож эсвэл санал хүсэлтээ онлайнаар илгээнэ үү.