Техник мэргэжлийн боловсрол, сургалт, бодлого, үйл ажиллагааны тогтолцоог шинэчлэх төсөлТөслийн код: MCC/TVET/QBCS/CS/05/2008

ТМБС-ын байгууллагад гол үүрэг гүйцэтгэгч нарын ур чадварын дээшлүүлэх

Байршил

Улаанбаатар

Төсөв

$750 мянган ам.доллар

Хамтрагч байгууллагууд

Монголын Засгийн Газар; Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам; Хөдөлмөрийн Яам

Хэрэгжүүлэх байгууллаг

Монголын мянганы сорилтын сан

Ерөнхий мэдээлэл

ТМБС-ын бодлого болон үйл ажиллагааг шинэчлэх /БҮАШ/ төсөл нь 2008-2009 оны хооронд, ТМБС-ын бодлого боловсруулагчид болон Монголын хууль зүйн хүрээнийхний дэмжлэгтэйгээр хэрэгжсэн.

Зорилт

ТМБС-ыг салбарын удирдах шинэчилсэн хууль тогтоомж, бодлогын тогтолцоог бий болгох, ТМБС-ыг хөгжүүлэх ажилд хариуцлага хүлээх шинэ болон одоо байгаа байгууллагуудыг чадваржуулах.

Үр дүн

Уг төслийн гол үр дүн нь:

  • Орон нутгийн/олон улсын ажилтан байршуулах.
  • Ажлын баг бүрдүүлэх.
  • Ажлын төлөвлөгөөг хянах.
  • ТМБС-ын шинэ хуульд зөвлөгөө өгөх зорилготой.
Status: Closed

Бид танд хэрхэн туслах вэ?

Бидний оффистой холбогдож эсвэл санал хүсэлтээ онлайнаар илгээнэ үү.