Залуучуудын Хөдөлмөр Эрхлэлтийг Дэмжих Төсөл

Байршил

Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд, Баянхонгор, Дархан-Уул, Өмнөгөвь болон УБ-ын хоёр дүүрэг

Төсөв

$2.5 сая ам.доллар

Хамтрагч байгууллагууд

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Хэрэгжүүлэх байгууллаг

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг (санхүүжүүлэгч байгууллаг), GFA Консалтинг Групп (хэрэгжүүлэгч байгууллаг)

Ерөнхий мэдээлэл

хамааралгүй

Зорилт

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар улс орны нийгэм, эдийн засгийн тэнцвэртэй, тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулна.

Үр дүн

  • Үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж буй бодлого,  хөтөлбөрүүд нь  залуучуудыг  хөдөлмөр  эрхлэхэд нь тааламжтай орчин бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн байна.
  • Залуучуудад чиглэгдсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үр дүнтэй болсон байна.
  • Залуучууд гарааны шинэлэг бизнесийг эрхлэн явуулах бөгөөд энэ нь цаашид өргөжин хөгжих чадавхитай байна.
Status: Active

Бид танд хэрхэн туслах вэ?

Бидний оффистой холбогдож эсвэл санал хүсэлтээ онлайнаар илгээнэ үү.