Mанай баг

МБСТ-ийн үйл ажиллагааг амжилттай явуулах гол үүргийг хүлээж ажилладаг ажлын албаны мэргэжилтнүүд болон удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй танилцана уу:

МБСТ-ийн Ажлын Алба

Удирдах зөвлөл

Portrait - V2 - ZD - 2017-01

Дүгэрийн Заяасайхан

Удирдах зөвлөлийн дарга
ШХА-ийн хөтөлбөрийн ахлах мэргэжилтэн

placeholder

Жигжийн Юра

Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Техник мэргэжлийн сургуулиудын холбооны тэргүүн

placeholder

Хуягийн Ганбаатар

Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны дэд ерөнхийлөгч

placeholder

М.Батбаатар

Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Монголын барилгачдын холбооны Ерөнхийлөгч

placeholder

Ч.Наранцогт

Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Оюу Толгой ХХК-ний Сургалтын хэлтсийн менежер

placeholder

Mицуаки Тоёода

Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Монгол улс дахь хөтөлбөрийн захирал
Японы Хүүхдийг Ивээх Сан

Зөвлөхүүд

placeholder

Паскал Хoубен

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн Техникийн зөвлөх

placeholder

Доктор Саха Меянатан

Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгч асан

placeholder

Эрдэний Болор

Оюу Толгой ХХК-ний Ахлах зөвлөх асан

Бид танд хэрхэн туслах вэ?

Бидний оффистой холбогдож эсвэл санал хүсэлтээ онлайнаар илгээнэ үү.