Амьдрах Ухааны Чадварын Цуврал Цахим Гарын Авлагуудыг Онлайнаар Уншаарай

НҮБ-ийн Хүн амын сангийн Залуучуудын Хөгжлийг Дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд өсвөр насныханд зориулсан амьдрах ур чадварын гарын авлагуудыг http://kudosta-mahesh/vetpmn/en/products/ холбоосоор орж унших боломжтой боллоо.

UНҮБ-ийн Хүн амын сан нь 12 модуль гарын авлага сэдвээрээ нь өөр хоорондоо холбоотой дараах үндсэн сэдвүүдийг хамарч байна. Нэр дээр дарж цахим хэлбэрээр уншаарай. Үүнд:

 1. Танилцуулга
 2. Өөртөө Итгэх Итгэл
 3. Харилцаа
 4. Холбоо Тогтоох
 5. Сэтгэлийн Хөдөлгөөнөө Хянах
 6. Бусдыг Ойлгож Мэдрэх
 7. Шийдвэр Гаргах
 8. Стрессийг Зохицуулах
 9. Төлөвлөх
 10. Тунгаан Бодох
 11. Бэлгийн Амьдрал: БЗДХ/ХДХВ –ээс Сэргийлэх нь
 12. Жендэрт Суурилсан Хүчирхийллээс Сэргийлэх
 13. Хорт Зуршлаас Татгалзах