МБС-ын салбарын нэр томъёоны тайлбар тольд саналаа өгнө үү

МБС-ын түгээмэл хэрэглэгддэг нэр томъёоны тайлбар толийг шинэчлэн боловсруулах ажлыг ХНХЯ, МБССД-1 төслийн санаачлага, дэмжлэгтэйгээр хийж байгаа. Ажлын хэсгийн одоогоор боловсруулаад байгаа үгсийн жагсаалтад Салбарын эрхэм удирдлага, менежер, багш, албан тушаалтан та бүхнийг өөрийн ажлын хүрээнд хэрэглэгддэг нэр томъёог нэмэх, мөн бусад саналаа тусгахыг хүсч байна. Саналыг энд коментоор үлдээх, мөн info@vetp.mn хаягаар ирүүлэх боломжтой. Одоогийн жагсаалтыг доорх холбоосоор татаж, танилцана уу.