Төслүүд

Санаачлагуудыг хэрэгжүүлснээр эерэг үр нөлөөнд хүрч болно. Өнөөг хүртэл Монгол Улсын МБС-ын салбарт хэдэн зуун төсөл ажилттай хэрэгжсэн билээ. Доорх тоо мэдээллийн санг ашиглан та өмнө нь хэрэгжсэн буюу одоо хэрэгжиж байгаа төслүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүртэх боломжтой.

Project Title Organization Budget Status
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих төсөл НҮБ-ийн Хүн амын сан 8.0 сая ам.доллар Active
Монгол улсад ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогод дэмжлэг үзүүлэх төсөл Хьюман динамикс КГ болон Интернейшнл Банд Групп, Олон улсын зөвлөхүүдийн холбооны консорциум 9.4 сая ам.доллар Active
“Биологийн олон янз байдал ба уур амьсгалын өөрчлөлтөнд ойн гол экосистемүүдийн дасан зохицох нь II” хөтөлбөр Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг (ГОУХАН) $0.172 сая ам.доллар Active
Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх Азийн хөгжлийн банк $25 сая ам.доллар Active
Залуучуудын Хөдөлмөр Эрхлэлтийг Дэмжих Төсөл Щвейцарийн Хөгжлийн Агентлаг $2.5 сая ам.доллар Active
Шилдэг туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлж, хэрэгжүүлэхэд ХЯ-ны МБСБЗГ болон холбогдох талуудыг бүс нутаг, үндэсний түвшинд дэмжих Европын холбоо €1.993 сая евро Active
Монгол Улсын техник, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарыг дэмжих төсөл (ТМБССД-1) Европын холбоо €4.275 сая евро Active
Эрүүл мэндийн технологийн сургууль болон ТХБ олгох Холмсглен сургуулийг ижилсүүлэх хөтөлбөр Монголын мянганы сорилтын сан $0.419 сая ам.доллар Closed
Чадамжид суурилсан сургалтын дэд төсөл Монголын мянганы сорилтын сан $2.845 сая ам.доллар Closed
Улаанбаатар хотод байрлах Монгол-Солонгосын Техникийн Коллежийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (KOICA) $5.76 сая ам.доллар Closed
Тэтгэлэгт сургалтын хөтөлбөр Оюу Толгой ХХК хамааралгүй Closed
Трансвест Монгол ХХК сургалтын институт Трансвест Монгол ХХК $5 сая ам.доллар Closed
ТМБС-ын системийн хөгжилд зориулж Мэргэжлийн боловсрол, сургалтад зориулан хөрөнгө (татварын систем) босгох хөтөлбөр Монголын мянганы сорилтын сан хамааралгүй Closed
ТМБС ажлын байран дахь сургалтын туршилтын төсөл Монголын мянганы сорилтын сан $0.057 сая ам.доллар Closed
Техникийн англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалт Монголын мянганы сорилтын сан хамааралгүй Closed
Техник, мэргэжлийн боловсрол, сургалтанд дэмжлэг үзүүлэх хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа Монголын мянганы сорилтын сан хамааралгүй Closed
Техник мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үндэсний өрсөлдөх чадвар олгох хөтөлбөр Монголын мянганы сорилтын сан $1.2 сая ам.доллар Closed
Техник мэргэжлийн боловсрол, сургалт, бодлого, үйл ажиллагааны тогтолцоог шинэчлэх төсөл Монголын мянганы сорилтын сан $0.750 сая ам.доллар Closed
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын удирдлагын чадавхийг бий болгох хөтөлбөр Монголын мянганы сорилтын сан $0.498 сая ам.доллар Closed
Мэдээллийн арга зүйн үндэсний төв Монголын мянганы сорилтын сан $2 сая ам.доллар Closed
МСС-ТТДС болон ТХБ олгох Холмсглен институтын ижилсүүлэх хөтөлбөр Монголын мянганы сорилтын сан $0.4 сая ам.доллар Closed
Монголын хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн тогтолцоо болон ажил мэргэжлийн зөвөлгөө өгөх, үйлчилгээний хөгжилд техникийн дэмжлэг, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөр Монголын мянганы сорилтын сан $0.7 сая ам.доллар Closed
МБС-ын төсөл Щвейцарийн Хөгжлийн Агентлаг $4.06 сая ам.доллар Closed
МБС-ын сургууль барих хөтөлбөр Оюу Толгой ХХК $20 сая ам.доллар Closed
МБС-ын нийгэм дэхь үнэ цэнэ, нөлөөлөл, салбарын тухай олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх, нийгэмд таниулах хөтөлбөр Монголын мянганы сорилтын сан $0.124 сая ам.доллар Closed
МБС-ын байгууллагын багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр Оюу Толгой ХХК хамааралгүй Closed
Говийн бүсийн Техник, мэргэжлийн ур чадвар, хөдөлмөр эрхлэлтийн хэрэгцээний судалгаа Монголын мянганы сорилтын сан $0.7 сая ам.доллар Closed
Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол, сургалт төсөл Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг (ГОУХАН) $12.06 сая ам.доллар Active
Mэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад тоног төхөөрөмж нийлүүлэх хөтөлбөр Оюу Толгой ХХК $2.4 сая ам.доллар Closed
3300 үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөр Оюу Толгой ХХК $30 сая ам.доллар Closed

Бид танд хэрхэн туслах вэ?

Бидний оффистой холбогдож эсвэл санал хүсэлтээ онлайнаар илгээнэ үү.