САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УУЛЗАЛТСАЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УУЛЗАЛТ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны хүсэлтээр Монгол улсын мэргэжлийн боловсролын бодлогод ЮНЕСКО тойм шинжилгээ хийж байгаа бөгөөд энэ үйл ажиллагааны хүрээнд хөгжлийн түнш байгууллагуудын уулзалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа. ЕХ-ны МБССД төсөл, Германы элчин сайдын яам, ГОУХАН-ы ТСМБС төсөл, ШХА, ДБ-ны Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, ДБ-ны Дээд боловсролын шинэчлэл төсөл, Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, PIN, Save the Children, ЮНЕСКО болон МБСТ ТББ-ын төлөөлөл нар оролцов.

Энэхүү уулзалтын гол зорилго нь хөгжлийн түнш байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн талаар харилцан мэдээлэл солилцож, нэгдсэн мэдээлэлтэй болох явдал юм.