ОУ-ын Сургалтын Зар: Ур Чадвар Хөгжүүлэх Хөтөлбөр

НҮБ-ийн Залуучуудын Хөгжлийн Хөтөлбөрөөс дараах ОУ-ын сургалтын зарыг хүргүүлж байна. Сонирхсон хүн доорх холбоосоор орж мэдээлэлтэй танилцаарай.

http://www.itcilo.org/en/areas-of-expertise/skills-development-and-vocational-training/academy-on-skills-development?set_language=en

Товч мэдээлэл:

Сургалтын нэр: ACADEMY ON SKILLS DEVELOPMENT

Хэзээ: 2017 оны 5 сарын 8-аас 19-ний хооронд

Хаана: Итали улс, Турин хот

Төлбөр: 3,625 евро, эхэлж бүртгүүлсэн цөөн хүн 1,400 еврогийн төлбөртэй

Бүртгэл дуусах хугацаа: 2017 оны 3 сарын 20

Бүртгүүлэх: Дээрх холбоосоор орж бүртгэлийн маягтыг бөглөж, илгээх