Монгол, Солонгос хоёр улсын ЮНЕСКО-ЮНЕВОК төвүүд хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа.

Монгол, Солонгос хоёр улсын ЮНЕСКО-ЮНЕВОК төвүүд хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа.Монгол, Солонгос хоёр улсын ЮНЕСКО-ЮНЕВОК төвүүд хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа.

2018.12. 24-ний өдөр Монгол, Солонгос хоёр улсын ЮНЕСКО-ЮНЕВОК төвүүд болох Мэргэжлийн Боловсрол Сургалт Түншлэл (МБСТ) ТББ, Солонгосын Мэргэжлийн Боловсрол Сургалтын Судалгааны Хүрээлэнтэй хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичигт байгууллаа. Санамж бичиг зурах ёслолд МБСТ-ын Удирдах Зөвлөлийн дарга хатагтай Д.Заяасайхан, Мэргэжлийн Боловсрол Сургалтын Судалгааны Хүрээлэнгийн Ерөнхийлөгч хатагтай Ён Сан Ра нар болон холбогдох албаны хүмүүс оролцов. Санамж бичгийн хүрээнд талууд хөдөлмөр эрхлэлт, ТМБС-ын салбарт хамтарсан судалгааг хөгжүүлэх, харилцан туршлага солилцох, мэдлэг мэдээлэл түгээх, ЮНЕСКО-ЮНЕВОК-ийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулан сурталчилахад хамтран ажиллах, олон улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд уулзалт, хурал, семинар хамтран зохион байгуулан ажиллахаар тохиролцлоо.