МБСТ танилцуулга шинэчлэгдлээ

Манай байгууллага нь анх 2013 онд МБС-ын салбарын хөгжлийн туслалцаа үзүүлэгч агентлагууд, хөрөнгө оруулагчдын санаачлагаар Монголын МБС-ын салбар дахь мэдлэгийн менежмент, хөгжлийн санаачлагуудыг уялдуулах зорилгоор гишүүнчлэлд суурилсан төрийн бус байгууллага (ТББ) хэлбэрээр үүсгэн байгуулагдсан.  Үүнээс хойш тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн билээ. Бидний ерөнхий танилцуулга, үйл ажиллагааны талаарх багцалсан мэдээллийн товхимолыг монгол хэл дээр ЭНД-ээс, англи хэл дээр ЭНД-ээс тус тус татаж үзнэ үү.