“МБСБ-ын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэх санал боловсруулах ажлын хэсгийн эхний шатны үр дүнгийн хэлэлцүүлэг” болж байна.

Өнөөдөр буюу 3-р сарын 6-ны өдөр “МБСБ-ын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэх санал боловсруулах” ажлын хэсгийн эхний шатны үр дүнгийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж байна.

Энэхүү уулзалтаар тус ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан ажлын талаарх товч танилцуулга, цаашид хийгдэх ажил, ажлын байрны ангилал тодорхойлох, ажлын байрны үнэлгээ хийх үндсэн хүчин зүйлс, анхаарах асуудлуудын талаар хэлэлцэж, эцэслэн шийдвэрлэнэ.

Уулзалтад Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны ХЭБХЗГ-ын мэргэжилтнүүд тэргүүтэй бусад холбогдох байгууллагуудын төлөөллүүд оролцож байна.