Бүртгэлийн маягт

Түүнчлэн МБСТ-ийн гишүүн болсоноор дараах давуу талуудыг эдлэх боломжтой:

  • Англи-монгол хэл дээр эрхлэн гаргадаг Монголын мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын тухай ехөнхий мэдээллийн эх сурвалж болох Мэдээний тоймыг сар тутам цахим хэлбэрээр хүлээн авах.
  • Гишүүд өөрийн байгууллагын мэдээллийг МБСТ-ийн www.vetp.mn вэб хуудсанд байршуулан сурталчилах.
  • Бидний зохион байгуулах МБС-ын оролцогч талуудыг оролцуулсан хурал, уулзалт, семинар, зөвлөгөөн зэрэг үйл ажиллагаануудад оролцож, эдгээрээс гарсан тайлан, судалгаа, дүгнэлтүүдийг МБСТ-ийн www.vetp.mn вэб хуудаснаас бүрэн эхээр нь шууд татаж авах.
  • Монголын МБС-ын салбарын шинэ мэдээ, мэдээлэл, төслүүдийн мэдээ тайлан, статистик тоо мэдээлэл
  • Судалгаа шинжилгээний ажил тайлан
  • Гишүүдийн хэрэгцээнд тулгуурласан гэрээт үйлчилгээ.

Declaration: By signing up as a member of VETP, you and your organization declare to accept the vision, mission, objectives, principles and by-laws of VETP and agree to share non-confidential reports, research works, surveys, policy documents and other type of products of VET projects, programmes and initiatives of the organization you represent with VETP.

Бид танд хэрхэн туслах вэ?

Бидний оффистой холбогдож эсвэл санал хүсэлтээ онлайнаар илгээнэ үү.