“Монгол Ур Чадвар-2016” тэмцээний “Барилгын өрөг угсралт” мэргэжлийн шилдгийг шалгаруулах 2-р шатны тэмцээний удирдамжийг эндээс  татаж үзнэ үү.