“Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол, сургалт” төслийн мэдээ

Герман, Швейцар, болон Австралийн засгийн газрын хамтарсан санхүүжилттэйгээр Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-ээс Монголын Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын яамтай хамтран хэрэгжүүлж буй “Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол, сургалт” төслийн үйл ажиллагааны сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээллийг агуулсан, төслийн 10 дугаар сарын цахим сэтгүүлийг доорх холбоосоор орж, уншаарай.

CVT Newsletter